Pożyteczną jest rzeczą zebrać w jeden wieniec kwiaty
zdań pięknych, które po różnych księgach jak po polu
rozprószone były.
                                                                Kasjodar


Wydawnictwo im. Benjamina Franklina powstało w 2008 roku z inicjatywy Jolanty Szwalbe, która otworzyła je z myślą o wydawaniu własnych autorskich opracowań zbiorów cytatów.

Od 2008 roku nakładem wydawnictwa B. Franklina ukazało się już siedem antologii cytatów w opracowaniu Jolanty Szwalbe.

Misją Wydawnictwa im. B. Franklina jest: edukacja i inspiracja do działania. Jak podkreśla autorka, opracowane przez nią zbiory cytatów kieruje do wszystkich bez względu na wiek i płeć. Obecnie wydawnictwem kieruje córka Katarzyna Szwalbe.