„ Pozostaw po sobie ślad”- 900- inspirujących cytatów, jak przeżywać życie, aby twój czas nie płynął daremnie?”

„Pragnę wyrazić nadzieję, że piękne sentencje i aforyzmy, które zamieściłam w ósmym już tomiku cytatów będą drogowskazami, których warto w życiu się trzymać. Będą inspiracją do działania, pociechą w smutku i podpowiedzią przy życiowych wyborach.”

Jolanta Szwalbe – autorka


Czytaj dalej…


„Szczyty i przepaście"- 900 inspirujących cytatów do czego dążyć, a co przezwyciężać?

Fragment przedmowy dr hab. Jolanta Młodawska-Bronowska, prof.UŁ:
"Refleksję nad książką Jolanty Szwalbe, w której we wspaniały i tylko Jej właściwy sposób, Autorka analizuje wybrane cytaty z dzieł wielkich filozofów, polityków, ludzi pióra, ale także lekarzy, naukowców, czy też ludzi mniej znanych – rozpocznę od jednego z moich ulubionych, obecnych również w tym zbiorku. Jest to przekonanie, które wyraził starożytny mędrzec grecki Seneka Starszy, iż dwie rzeczy dają człowiekowi największą siłę, a są to wierność prawdzie i wiara w siebie."

Czytaj dalej…


"Sto i więcej lat w aktywności" - 900 inspirujących cytatów, które rozbudzą w Tobie życiowe pasje ...

Fragment przedmowy prof. Zdzisława Ryna :
"Przyjmując zaproszenie do napisania przedmowy do kolejnego tomu myśli i cytatów w opracowaniu Jolanty Szwalbe nie przypuszczałem, że czeka mnie wielka przygoda intelektualna. Z tym gatunkiem literackim spotkałem się kilkakrotnie przygotowując myśli i aforyzmy mego Mistrza Antoniego Kępińskiego, czy podziwiając "Myśli o górach i wspinaniu" mego przyjaciela Andrzeja Matuszyka."

„Obudź się do życia"- 900 inspirujących cytatów jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj?

Fragment przedmowy prof. Jana Śliżyńskiego z AWF w Katowicach:
"Z uznaniem i nieskrywaną wdzięcznością patrzymy na heroiczne poczynania intelektualne Jolanty Szwalbe, która już po raz szósty karmi Czytelników skarbnicą egzystencjalnych mądrości. Wsłuchując się w zręczne, pełne pouczających puent aforyzmy wybitnych filozofów, poetów, powieściopisarzy, artystów, kaznodziei, polityków (nie politykierów) odkrywamy jakby na nowo samych siebie, wnikamy do głębi naszego serca i umysłu."

Czytaj dalej...


„Sekrety istnienia"- 900 inspirujących myśli jak odnaleźć źródło radości i życia oraz z wdziękiem się zestarzeć...

Fragment przedmowy Zuzanny Celmer:
„Sekrety istnienia", skierowane do wszystkich grup wiekowych, przedstawiają aż 900 wybranych sentencji zawierających inspirujące myśli - to olbrzymi zbiór mądrości, z których każdy może dowolnie czerpać treści potrzebne mu w danym momencie jego życia. Znajdziemy w nim podpowiedzi, jak sobie radzić w trudnych chwilach, gdzie szukać motywacji do działania, jak rozwijać swoją wrażliwość, czym się kierować w swoich wyborach, jak odnaleźć radość i sens w kolejnych etapach życia, a przede wszystkim, w jaki sposób dotrzeć do samego siebie, odnajdując i realizując przypisaną każdemu z nas własną misję na tym świecie.

"Wyrusz w drogę" - 900 inspirujących myśli Jana Pawła II o działaniu, człowieku, życiu, starości, pracy, bogactwie, cywilizacji miłości...

Fragment przedmowy red. Ewy Karabin:
"W książce, która trafia do naszych rąk, z setek tysięcy drogowskazów pozostawionych przez Jana Pawła II Autorka wybrała 900. (...) Pełna rozmachu synteza jego myśli, rygorystycznie ograniczona do formy krótkich wyimków z jego wypowiedzi, wymagała tytanicznej pracy i – jak się domyślam- wielu trudnych wyborów. Autorka pojęła się tego zadania i choć sama przyznaje, że była trochę onieśmielona spotkaniem z tak wielkim autorytetem, efekt jej pracy jest imponujący."

Czytaj dalej…


"Myśl i działaj dla przyszłości" - 900 inspirujących cytatów o pieniądzach, inwestowaniu, decyzjach, sukcesie, przyszłości...

Fragment przedmowy dr Ewy Lisowskiej:
"Książkę, którą trzymasz w ręku, jest pokaźnym zbiorem niezwykle ciekawych i pouczających cytatów na temat podejścia do życia w kontekście podejmowania indywidualnych decyzji dotyczących finansów i zabezpieczenia sobie finansowej przyszłości. Cytaty te (aż 900), sklasyfikowane tematycznie w dziesięciu rozdziałach, z których każdy poprzedzony jest komentarzem Autorki, składają się na swego rodzaju filozofię finansowego dobrobytu. "

Czytaj dalej...


„Złap na zawsze wiatr w żagle" – 1000 inspirujących cytatów, które rozbudzą w Tobie ducha przedsiębiorczości...

Fragment przedmowy dr Ewy Lisowskiej:

"Książka „Złap na zawsze wiatr w żagle"-1000 inspirujących cytatów, które rozbudzą w Tobie ducha przedsiębiorczości jest kopalnią wiedzy, tym cenniejszej, że pochodzącej od praktyków biznesu- mężczyzn i kobiet, którzy mieli lub mają swoje własne firmy i w oparciu o własne doświadczenia dają nauki innym. Książka wpisuje się w promowanie postaw przedsiębiorczych i pracy na własny rachunek jako zachowań istotnych nie tylko z indywidualnego, ale i gospodarczego punktu widzenia."

Czytaj dalej...


          
 

 
 
 
(c)2021, All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 18339